Regulamin Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com

I. Wstęp

1. Regulamin Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com (dalej w skrócie: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com oraz zasady realizacji zawieranych za jego pośrednictwem umów sprzedaży.
2. Regulamin zostaje opublikowany na stronie internetowej www.agrokompleks24.com w sposób umożliwiający zapoznanie się Klienta z jego treścią przed złożeniem zamówienia i przed zawarciem umowy sprzedaży w taki sposób, aby Klient mógł się zapoznać z treścią Regulaminu, przechowywać i odtwarzać jego treść w zwykłym toku czynności stosownie do postanowień art. 384 k.c.

II. Sprzedawca

1. Sprzedawcą – przedsiębiorcą prowadzącym Sklep Internetowy www.agrokompleks24.com – jest "AGROKOMPLEKS" Sp. j.  A.M.P. Wiśniewscy, ul. J. Piłsudskiego 54, 18-105 Suraż (powiat Białystok, województwo podlaskie) i posiadający nadane numery NIP: 966-15-76-724 oraz REGON: 052006752 (dalej w skrócie: „Sprzedawca”).
2. Sprzedawca jest podatnikiem podatku VAT, któremu nadano numer VAT krajowy oraz unijny.
3. Sprzedawca dokonuje rozliczeń zakupów za pośrednictwem rachunku bankowego: 
Numer Konta: 19 2030 0045 1110 0000 0073 1240
4. Dane adresowo-kontaktowe Sprzedawcy:
 
AGROKOMPLEKS Sp. j. 
 A.M.P. Wiśniewscy
ul. J. Piłsudskiego 54
18-105 Suraż
NIP: 966-15-76-724
Regon: 052006752
Tel.: (085) 650-35-80
kontakt@agrokompleks24.com


Numer Konta: 19 2030 0045 1110 0000 0073 1240

III. Zamówienia
 
Wytwórnia pasz Agrokompleks prowadzi sprzedaż w sklepie firmowym - stacjonarnie oraz za pośrednictwem sklepu internetowego www.agrokompleks24.com.
Dostępność pasz / towarów uzależniona jest od aktualnego stanu magazynu.
Zamówienia w Sklepie Internetowym www.agrokompleks24.com można składać:
- online: za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.agrokompleks24.com,
- pocztą elektroniczną: wysyłając zamówienie na adres kontakt@agrokompleks24.com,
- telefonicznie: pod numerem telefonu: (085) 650-35-80; fax (085) 650-36-06

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem wszystkich wymaganych danych Klienta (Użytkownika).
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z nadaniem mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru.
3. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przyjęcia i realizacji zamówienia w przypadku nadzwyczajnych okoliczności, do których zalicza się w szczególności:
a) brak możliwości określenia czasu realizacji zamówienia z uwagi na brak towaru na magazynie,
b) nieprzewidzianej znaczącej zmiany cen towarów,
c) nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
4. Złożenie zamowienia jest równoznacze wyrażeniem poniższej zgody: 
Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi świadczone przez Wytwórnie Pasz Agrokompleks w Surażu zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (tekst jedn. - Dz. U. z 2021r., poz. 685 z późn. zm. ).
 
IV. Czas realizacji zamówienia

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.agrokompleks24.com pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Klient (Użytkownik) zostanie o tym poinformowany. Do Klienta (Użytkownika) będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania całości zamówienia.

V. Dostawa

1. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu www.agrokompleks24.com .
2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską. Koszt wysyłki ponosi Klient (Użytkownik).
3. Zamówienia realizjemy w kolejności ich zgłoszenia - czas oczekiwania na zrealizowanie zamówienia może się wydłużyć w przypadku dużej liczby zamówień.
4. Kurier dostarczy zamówione produkty pod prawidłowo wskazany adres w określonym terminie. 
5. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient (Użytkownik) zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika Sklepu Internetowego www.agrokompleks24.com 
6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Klient (Użytkownik) jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w zamówieniu. Klient (Użytkownik) ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową "Konto" będące integralną częścią sklepu internetowego www.agrokompleks24.com.
7. W przypadku wyboru przez Klienta (Użytkownika) formy płatności innej niż opłata za pobraniem, towar zostanie wysłany natychmiast po wpłynie środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.

VI. Formy płatności

Za zamówiony towar można zapłacić jednym z poniżej podanych sposobów:

1. Za pobraniem: płacisz gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
      Gotówkę należy przygotować przed przyjazdem kuriera.
      Za możliwość płacenia przy odbiorze pobierana dodatkowa opłata, widoczna przy wyborze metody płatności.
2. Przelew na konto: poprzez wpłatę należności na rachunek bankowy Sprzedawcy :
19 2030 0045 1110 0000 0073 1240
      Przesłanie potwierdzania zapłaty na mail kontakt@agrokompleks24.com przyspieszy realizację zamówienia.
        Nieopłacone zamówienia są automatycznie anulowane po 14 dniach.

VII. Gwarancje i reklamacje

1. Sprzedawca oświadcza, że produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym www.agrokompleks24.com są nowe i objęte gwarancją producenta.
2. Roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową będą realizowane zgodnie na zasadach określonych ustawą z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku stwierdzenia usterki, wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Klient otrzymał przy zakupie. Do przesyłki prosimy też dołączyć kopię dowodu zakupu (fakturę VAT bądź paragon), a następnie tak przygotowaną paczkę przesłać na adres Sprzedawcy:

AGROKOMPLEKS Sp. j. 
 A.M.P. Wiśniewscy
ul. J. Piłsudskiego 54
18-105 Suraż
NIP: 966-15-76-724
Regon: 052006752
Tel.: (085) 650-35-80
Fax: (085) 650-36-06


4. Towar z reklamacji wysyłamy na nasz koszt do odbiorcy.
5. W przypadku braku możliwości usunięcia wady (gdy spełnione zostały warunki do związane z gwarancją lub niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową)  towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku gdy jest on już niedostępny, zaproponujemy inny towar bądź zwrot pieniędzy.

VIII. Zwroty

1. Klient (konsument) ma prawo zwrotu towaru w terminie czternastu dni na zasadach opisanych przez ustawę z dnia 01.06.2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Przekroczenie zakresu zwykłego zarządu w odniesieniu do zwracanego towaru wyłącza możliwość jego zwrotu.
3. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania, zapakowanego w oryginalne opakowanie. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że towar zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura imienna) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze.
4. Klient ma mozliwość odstapienia od umowy w czasie 14 dni, może zrezygnowac z zakupu bez podania przyczyny.
5. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
6. Zwrot wartości produktu dokonamy na Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni roboczych.

IX. Postanowienia końcowe

W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zapisy:

a) ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny,
b) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,
c) ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
d) ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.